Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Số Chương: 1395 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Chất lượng: Truyện chữ + Audio Bản Dịch

Đánh giá: 8.8/10 từ 10 lượt

Nội dung truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.


《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện