Tác Giả Camtu2005

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Camtu2005

Bạn đang đọc truyện Chiến Thiên Hạ của tác giả Camtu2005.Nếu như nói, trên đời này thật có cái gọi là thiên chi kiêu tử, vậy hắn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Hắn vừa chào đời một khắc liền dẫn đến thiên địa náo động, dị tượng liên tục xuất hiện..Hắn thống quân trăm vạn, mang theo ngàn vạn nam n Chương 11