Tác Giả Mạc Mặc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mạc Mặc

Võ Luyện Đỉnh Phong (Vũ Luyện Điên Phong) là tác phẩm nổi tiếng của tác giả Mạc Mặc nói về con đường võ đạo vốn không đỉnh phong nên làm thế nào đi đến cực hạn. Truyện kể về Dương Khai - một đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các. Kh Chương 6010    

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiê Chương 1244    

Đại Đạo Vô Cực (Nhân Đạo Đại Thánh) Kẻ yếu khàn cả giọng, cũng không người quan tâm, cường giả nhẹ giọng thì thầm, lại có thể xâm nhập lòng người Chương 2389

Bạn đang đọc truyện Hươu Thần Hộ Mệnh của tác giả Mạc Mạc. Ông nội nói đó không phải là con hươu bình thường, đó là vị thần, là vị thần hươu sống trong gia đình Uyển Uyển."Uyển Uyển dễ thương, đừng sợ... ông nội đã khẩn cầu thần hươu rồi, thần hươu sẽ phù hộ Uyển Uyển của ông nội, thi đậ Chương 14