Tác Giả Phi Thiên Ngư

Tác giả Phi Thiên Ngư

800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. Tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện vị hôn thê đã từng giết chết hắ Chương 4592

Thập phương vô ảnh tượng, Lục Đạo tuyệt hình tung.Nhảy ra ngoài Tam Giới, không ở trong Ngũ Hành.Trong hồng trần, có mỹ nhân như vẽ, thi tửu tài tuấn, đại giang chảy ngang thiên phàm qua, mà hắn chỉ vì Võ Đạo, thờ ơ lạnh nhạt.Vô biên đêm tối, có tà ma khát máu, yêu phi vũ mị, vạn nhân thi khanh thiên nhân trủn Chương 363