Vô Thường

Vô Thường
Số Chương: 1244 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Chất lượng: Truyện chữ Bản Dịch | Audio Bản Dịch

Đánh giá: 7.8/10 từ 9 lượt

Nội dung truyện Vô Thường

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!

Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!

Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.

Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện